Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową Katalogu rozumowanego dzieł wszystkich Magdaleny Abakanowicz, reprezentowaną przez Jana Kosmowskiego.

§1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W poszanowaniu prawa do prywatności osób przesyłających informacje o znanych im dziełach Magdaleny Abakanowicz, dbamy o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarzamy je zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest:
Jan Kosmowski, zamieszkały pod adresem ul. Bzowa 1, 02-708 Warszawa

3. Dane osobowe osób przesyłających informacje o dziełach Magdaleny Abakanowicz są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim.

4. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

§2 PLIKI COOKIES

Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób.

Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

Każda osoba odwiedzająca Stronę Internetową Serwisu może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.

Przetwarzamy pliki cookies z 2 powodów:

1. Architektura Internetu jest tak skonstruowana, że abyśmy mogli świadczyć Usługi w sposób należyty i poprawny musimy pracować na plikach cookies. Są one niezbędne do pracy Systemu. O takich plikach cookies mówi się, że są to tzw. cookies techniczne. Ich usunięcie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu zgromadzonych na Koncie Klienta treści jak i funkcjonowania Serwisu.

2. Chcemy być blisko potrzeb Użytkowników i dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu jak i Systemu. Pozwalają nam one udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy oprogramowaniu Użytkowników.

§1 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strona internetowa Katalogu rozumowanego dzieł wszystkich Magdaleny Abakanowicz może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 27.02.2018 r.