Posiadasz pracę Magdaleny Abakanowicz? Poinformuj nas!

Z inicjatywy Jana Kosmowskiego przygotowywany jest katalog rozumowany dzieł wszystkich. Katalog zawierać będzie szczegółowe informacje na temat każdej pracy – opis, historię wystaw, bibliografię oraz w miarę możliwości miejsce przechowywania.